บพข. ปลื้ม “อัลจีบา” AquaTech ไทยมาแรง พัฒนา SeaThru Platform ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วย AI

“อัลจีบา” คือ หนึ่งในสตาร์ทอัพไทยดาวเด่น ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและนักวิจัย ปี 2565 (Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme 2022) หรือ LIF 2022 ซึ่งเป็นโครงการที่หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการสร้างศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักวิจัยและสนับสนุนให้ผลงานวิจัยเกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ รวมถึงการสร้างเครือข่ายของนักวิจัยและผู้ประกอบการในระดับนานาชาติ

อ่านต่อที่ลิงก์ : https://www.salika.co/2023/08/04/algaeba-seathru-lif2022-pmuc/

Interested article

algaeba feature image

เครื่องนับลูกสัตว์น้ำซีทรู SeaThru COUNTER

วันนี้ จะขอแนะนำเครื่องนับลูกสัตว์น้ำ (นับได้หลายอย่าง เช่น ลูกกุ้งขาว ลูกกุ้งก้ามกราม ไข่ปลานิล ปลานิลแรกฟัก ลูกปู ฯลฯ) ชื่อภาษาอังกฤษว่า SeaThru COUNTER หรือ เครื่องนับลูกสัตว์น้ำซีทรู

Read More »
algaeba feature image

Algaeba @ Hatch 2019

The future of aquaculture already started here in Hawaii, USA   CEO/CTO/COO of Algaeba all participated in Hatch program in Hawaii, USA.   Algaeba –

Read More »
SeaThru Platform

“Tap into precision aquaculture, anywhere, anytime”